11 Harga Al Quran Khat Ustmani Best Seller

Al Quran Khat Ustmani – sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, Alquran hanya berada di dada-dada kaum Muslimin. ada juga yg ditulis di pelepah-pelepah daun kurma, batu putih yg tipis serta halus, dan lain-lain. Keadaan tersebut membuat kaum Muslimin membaca Alquran dengan dialek yg berbeda.

Mungkin tidak setiap Muslim mengetahui bahwa Alquran yang banyak dibaca saat ini, dulunya berasal dari ayat-ayat Alquran yang berserakan. tetapi, akhirnya lembaran ayat berserakan tersebut dikumpulkan di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang lalu diklaim menggunakan mushaf Utsmani.

istilah mushaf Utsmani sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. kata mushaf dibuat dari istilah “shahifah”, yaitu bentuk jamak dari kata “shaha’if”, “shuhuf”. menurut Al-Jauhari dalam kitab Ash-Shihah fi al-Lughah, shahifah berarti al-kitab . Secara bahasa, shahifah bisa diartikan menjadi lembaran-lembaran tulisan.

istilah shuhuf dinyatakan delapan kali pada delapan ayat Alquran, yaitu terdapat pada dalam surah Thaha ayat 133, surah an-Najm ayat 36, surah al-Muddatstsir ayat 52, surah ‘Abasa ayat 13, surah at-Takwir ayat 10, surah al-A’la ayat 18 dan 19, serta surah al-Bayyinah ayat dua.

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata, mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Allah SWT yang dikumpulkan kaum Muslimin di zaman khilafah atau pemerintahan teman Utsman bin Affan. Mushaf Alquran tadi dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriyah atau 646 Masehi.

di masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharakat atau tidak ada tanda baca. buat menghindarkan dari kesalahan baca, kemudian pakar bahasa, Abu Al-Aswad Zalim bin Sufyan ad-Dhu’ali, merumuskan tanda harakat serta titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. (Ensiklopedi Islam Jilid 4).

dalam hal bacaan, orang yg mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertikaian yang terjadi di kalangan warga Islam adalah Huzaifah bin Yaman. Keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar menerima penyelesaian. Langkah awal yg dilakukan Khalifah Utsman ialah meminta formasi naskah Alquran yg disimpan Hafsah binti Umar, yaitu deretan tulisan yg berserakan pada zaman pemerintahan Abu Bakar. (Ensiklopedi Islam Jilid 5, hlm 142).

Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia yg diketuai Zaid bin Sabit, sedangkan anggotanya merupakan Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yg wajib dilaksanakan oleh tim tadi adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Alquran ke dalam sebuah buku yg disebut mushaf.

pada pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yg menghafalkan Alquran. andai kata ada perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yg berdialek Quraisy. karena, Alquran diturunkan pada bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy artinya bahasa yang paling mulia, bahasa yg digunakan sang Rasulullah SAW, bahasa yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya.

Salinan kumpulan Alquran yang dikenal menggunakan nama Al-Mushaf, oleh panitia tadi diperbanyak sejumlah 5 buah. Empat naskah dibawa ke Makkah, Suriah, Basra, serta Kufah. sementara, satu naskah lagi permanen berada di Madinah yang dianggap mushaf Al-Imam.

Tujuan awal pengumpulan Alquran tersebut, yaitu buat mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan pada pembacaan Alquran. Khalifah Utsman juga memerintahkan pada seluruh gubernurnya buat segera menghancurkan seluruh mushaf yg ada pada tengah-tengah masyarakat serta digantikan dengan mushaf yang kini diklaim mushaf Utsmani tersebut.

sejak waktu itu, kaum Muslimin bersatu di atas satu mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yg mutawatir, sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikit pun pada nukilan tersebut. Mushaf Alquran yg diklaim menjadi mushaf Utsmani akan tetap terpelihara pada atas pemeliharaan Allah SWT hingga hari kiamat.

Berikut Ini Daftar Al Quran Khat Ustmani Beserta Harga Jualnya :

1. Al Quran Mushaf Samsia A5 Non Terjemah 15 Baris Khat Utsmani

Al Quran Jumbo

Penerbit : Nur Alam Semesta

Harga : 44rb – 120rb

ukuran : 14,5 cm x 20,5 cm (A5)
Berat : 600 gr
model : Hard Cover
Jenis : Al-Qur’an Non Terjemah
Kertas : HVS
Tebal : 607 halaman

Fitur-fitur :
Khat Madinah Rasm Utsmani standar Depag
Teks Ayat yg besar dan jelas
lafaz Allah bewarna
Doa Khatam al-Quran

2. Al Quran Ar Rosyid A5 Kertas HVS terjemahan Perkata

Alquran Terjemah Per kata - Ar Rosyid Ukuran A5

Hai kak, Al Quran Ar Rosyid A5, terbitan Al-Mubarok ini ready yah Kak. langsung diorder saja Kak!

Alquran Ar Rosyid Perkata sedang A5 :

Harga : Rp. 49900

Penerbit : Al-Mubarok Jakarta
ukuran : 21 x 15 cm (A5)
Tebal : 616 laman
Tipe Kertas : HVS 60 gr (isi Al-Quran memakai Kertas HVS 60 gr
yang menyampaikan ketenangan di mata waktu membaca Al-Quran.)
Cover : Hard Cover (Doff, Spot UV, Emboss)
Berat : 700 gr

Keunggulan Al Quran Ar Rosyid A5 Pemula:

 • Al-Quran ini Sangat cocok buat Pemula yang belum mampu baca alquran secara lancar
 • Cocok buat para santriwan/santriwati, guru, maupun pribadi
 • Cocok bagi anda yg sedang belajar Al-Quran, dilengkapi dengan
 • Khat Utsmani
 • Terjemah standar Kemenag RI
 • Transliterasi Per kata Latin serta Terjemah Perkata
 • Terjemah Per Ayat
 • panduan tanda Tajwid
 • Asbabun Nuzul
 • Sejarah Kodifikasi Al-Quran
 • tanda Ayat Sajdah
 • Doa Khotmil Quran
 • Indeks juz

3. Al Quran Khat Ustmani Ar Rahman A5 Tajwid Terjemah

Al Quran Ar rahman A5 Terjemahan & Tajwid Warna - Al Mubarok

Harga : Rp. 36rb-120rb

ukuran A5/21×15cm
Kertas QPP
Penerbit AL-BAROKAH/AL-MUBAROK JAKARTA
Berat 800 gr

Spesifikasi

 • Desertai Tema penjelasan kandungan Ayat
 • Asmaul Husna Arab
 • Doa Sujud Tilawah
 • panduan Transliterasi arab latin
 • Daftar Ayat Sajdah
 • Catatan kaki
 • Khat Rasm Usmani standar Kemenag RI

4. Al Quran Al Khobir A5 Terbitan Nur Ilmu

Al Khobir B4

Harga : Rp. 36rb – 130rb

lebih jelasnya produk Alquran Alkhobir sedang A5
Penerbit : Nur Ilmu
ukuran : 21 x 15 cm (A5)
Tipe Kertas : HVS 60 gram (isi Al-Quran menggunakan Kertas HVS 60 gram
yang menyampaikan ketenangan di mata ketika membaca Al-Quran.)
Cover : Hard Cover

Keunggulan Al Quran Al Khobir Pemula:

 • Al-Quran ini Sangat cocok buat Pemula yang belum mampu baca alquran secara lancar
 • Cocok buat para santriwan/santriwati, pengajar, juga pribadi
 • Cocok bagi anda yg sedang belajar Al-Quran, dilengkapi dengan
 • al quran Khat Utsmani
 • Tajwid Kode
 • Terjemahan serta Transliterasi Per kata
 • Terjemah Per Ayat
 • panduan Ilmu Tajwid
 • Azbabun Nuzul
 • panduan Etika Membaca Al-Quran
 • Do’a Harian serta Do’a Khotmil Qur’an beserta terjemah
 • Ber-ukuran ideal buat kegiatan Halaqoh Al-Quran atau Pengajian
 • ada Indeks Ayat dan Daftar Ayat Sajdah

5. Al Quran Hafalan Hafazan Perkata Latin 8 Blok ukuran A5 Sedang – Al Mubarok

Harga : 49900

Spesifikasi :
* ukuran A5 ( 15 x 21 cm )
* Kertas HVS
* 617 laman
* Berat 650 gr
* Penerbit Al-Mubarok

Keistimewaan Fitur-Fitur Alquran Hafalan Hafazan Latin 8 Blok dua warna Penerbit Al-Mubarok :

 • Alquran Hafazan Super mudah menggunakan 8 Blok warna dalam 1 page
 • Al Quran dengan adanya Transliterasi Latin Terpisah
 • Al Quran menggunakan Rasm Utsmani standar Indonesia
 • Dilengkapi Terjemah Perkata standar Kemenag RI
 • Cara Menghafal 8 Blok warna
 • Disertai Awal Ayat serta nomor Ayat Memudahkan Menghafal Posisi Ayat
 • Dilengkapi Kolom Murojaah
 • pedoman Transliterasi Arab-Latin
 • Doa Khatam Al-Quran
 • pertanda Waqaf Ibtida (jeda/Terus)
 • Asmaul Husna

6. Al Quran Al-Madrasah Duo Latin A5

Harga : 54rb – 130rb

Penerbit : Alqosbah
ukuran : A5 / 15 x 21 cm
Berat : 800 gram
Cover : Hard Cover Embos
Isi : Kertas QPP

Alquran AlQosbah akan menghadirkan kembali AlQuran terbarunya yaitu versi Al-Madrasah duo latin yg lebih memudahkan dalam belajar membaca Alquran.
Cocok buat para pemula, sebab pada pada AlQurannya ada beberapa metode yang lebih memudahkan buat yg sedang belajar membaca AlQuran. salah satunya yaitu di setiap ayatnya ada duo transliterasi yang sesuai dengan bacaan sehari-hari.

Insya Allah, Al-Madrasah duo latin ini membuat mudah pada membaca AlQuran, mirip membaca goresan pena biasa. Al-Quran Al-Madrasah Duo Latin Alquran dilengkapi Terjemah serta tulisan Latin (Transliterasi) Per kata + Tajwid warna

Fitur-fitur :

 • Rasm Utsmani standar kementerian agama RI.
 • Duo Latin, yaitu penulisan latin yang double, 1 baris sesuai tanda baca tajwidnya (panjang pendek bacaan, jelas atau dengung dll)
 • penjelasan hukum Tajwid disetiap page.
 • penjelasan tanda Waqaf di ayat Alquran, berhenti/jeda atau melanjutkan bacaan.
 • penjelasan warna Tajwid disetiap halaman.
 • Indeks juz.
 • Daftar Surah.
 • pedoman Transliterasi Arab-Latin.
 • Ayat-ayat Sajdah.
 • Doa Sujud Tilawah.
 • Doa Khatam Al-Quran serta Terjemahan per kata.
 • Indeks alfabet .
 • Asmaul Husna

7. Al Quran khat Ustmani AL KARIM Terjemah Tajwid Warna Transliterasi A5

Harga : 57rb – 129rb

Penerbit : Beras Alfath

ukuran : A5 (15 x 21 cm)
Berat : 800 gr
Cover : Hard Cover Embos
Tebal : 604 halaman
Kertas : QPP

Fitur dari Al Quran Al Karim :

 • Terjemah dan Tajwid warna standar Kemenag RI
 • Khat Rasm Usmani standar Kemenag RI
 • 15 Baris dalam satu laman
 • Ayat Pojok
 • Asmaul Husna Arab dsn Terjemah
 • 3 Pita pembatas
 • Adab Membaca Al Quran
 • Indeks Doa dalam Al Quran
 • panduan hukum Tajwid
 • Daftaf Ayat Sajdah
 • Doa Sujud Tilawah
 • Terjemah dan Tajwid warna standar Kemenag RI
 • Transliterasi Latin
 • Asbabun Nuzul
 • Mutiara hikmah
 • Doa-doa
 • pedoman Tajwid
 • Etika Membaca Al-Qur’an

8. Al Quran Terjemah Perkata Transliterasi Al Khobir A5

Harga : 57rb – 80rb

Penerbit Nur Ilmu

ukuran: A5/Sedang/15x21cm
SampuL: Resleting
contoh: Alquran Transliterasi Perkata
Kertas HVS

Spesifikasi:

 • Al Quran Khat Utsmani Thaha
 • Transliterasi Perkata
 • Terjemah Perkata
 • Terjemah Per Ayat
 • pedoman aturan Tajwid
 • pedoman Etika Membaca Alquran
 • Indeks alfabet
 • Sejarah Kondifikasi Alquran
 • Indeks Doa pada Alquran
 • panduan Transliterasi
 • Daftar Ayat Sajdah
 • daftar Surah
 • Bacaan Sujud Tilawah
 • Makharijul huruf

9. Al Quran Jumbo Terjemah Perkata THE BIG AN-NUR B4

harga : 169rb-210rb

Penerbit : Maktabah Al Fatih
berukuran : B4 (25 x 35 cm)
Jenis : Al-Quran Per kata Transliterasi Latin Kode Tajwid
contoh Jilid : Hard cover, kaligrafi ada (emboss)
Kertas : QPP Full Color
ISBN : 9786025259197

Fitur-fitur :

 • Terjemah Tafsir per istilah yang merujuk kitab Tafsir Ibnu Katsir
 • Menggunakan dua panduan tajwid, yaitu tajwid warna serta tajwid angka (arab).
 • Teks Latin Ayat secara Per istilah
 • Asbabunnuzul (karena-karena turun ayat)
 • Pengelompokkan dan tematik terjemah
 • Terjemahan tanpa takwil
 • Sisi terjemah yg seragam di satu sisi
 • Indek terjemah al-quran
 • Al-Quran Text Massage
 • Doa serta zikir harian
 • Gambar serta keterangan makharijul huruf
 • Pelajaran ilmu tajwid ringkas dan misalnya
 • Tulisan yang nyaman dibaca
 • memakai kertas QPP pernis kualitas tinggi
 • Bagian pada full color sehingga membuat mata betah membacanya
 • Blok Doa al-Quran
 • Doa Sujud Tilawah
 • Tematik dan penjelasan Ayat

10. Al Quran Qohira B4 Terjemah serta Tajwid warna

Harga : 120rb – 156rb

ukuran B4/42 x 29,7 ( berukuran Al quran terjemah terbesar )
Kertas QPP
Penerbit Nur Ilmu
Berat 2250 gram

Spesifikasi

* Desertai Tema penerangan kandungan Ayat
* Asmaul Husna Arab
* Doa Sujud Tilawah
* panduan Transliterasi arab latin
* Daftar Ayat Sajadah
* Catatan kaki
* Al quran Khat Ustmani standar Kemenag RI

11. Al Quran Al Karim A4 Mushaf 15 Baris Khot Utsmani

Harga : 54rb – 120rb

Penerbit : Surabaya
ukuran : A4 (30 cm x 21 cm)
Berat : 1100 gram
Cover : Hard Cover Embos
Kertas : HVS

Fitur-fitur :

 • Daftar nama – nama surat
 • Khat Madinah Rasm Utsmani standar Depag
 • Teks Ayat yg besar dan jelas
 • lafaz Allah bewarna
 • Doa Sujud Tilawah
 • Doa Khatam al-Quran
 • Asmaul Husna

Info Harga Al quran Besar Terjemahan Dari Rizky Barokah

Al quran Besar TerjemahanRizkybarokah.co.id Merupakan salah satu pusat perbelanjaan Online yang menjual banyak varian buku, yasin, bahkan hingga kitab suci seperti Al Quran, dari berbagai macam penerbit dan penulis dengan harga yang Cukup bervariasi.

Di rizkybarokah.co.id ini tersedia alquran besar terjemahan Dari berbagai penerbit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cordoba, al mubarok, al qosbah, suara agung dan masih banyak lagi penerbit alquran besar beserta artinya.

Berapa Harga Al quran Besar Terjemahan di RizkyBarokah ?

Ada banyak sekali jenis Al Quran yang dijual di rizky barokah. Bukan hanya alquran besar seperti pada umumnya, Anda juga akan mendapati Al Quran yang bisa digunakan sebagai media edukasi. Ada Pula Al Quran dibuat khusus bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu tajwid.

Untuk mempermudah beberapa huruf dan kalimat yang terdapat pada Tajwid dalam Al Quran diberi tanda menggunakan warna khusus. Dengan mempelajari ilmu tajwid pada Alquran, Anda akan semakin fasih dan mengerti cara membaca Al Quran dengan baik dan benar.

Tidak hanya menghadirkan konsep ilmu tajwid, beberapa Al Quran Terdapat terjemahan dan trasliterasi. Al Quran seperti ini cocok buat yang baru saja mempelajari cara membaca Al Quran. Tidak hanya mengenal cara baca huruf dalam setiap ayat Al Quran, dengan begini Anda juga lebih mudah ketika ingin menghafal ayat-ayat Al Quran.

Al Quran jenis ini cocok digunakan untuk bersama, tidak hanya untuk orang dewasa bahkan dengan menggunakan Al Quran, anak-anak juga akan mudah memahami cara membaca Al Quran yang baik dan benar. Di toko buku Rizky barokah sendiri, Al Quran tersebut dibedakan menurut penerbitnya. Setiap penerbit juga memiliki ciri khasnya masing-masing, bukan hanya menyajikan edukasi ilmu tajwid saja tetapi juga terjemahan.

Harga Alquran besar dan terjemahan di Rizky barokah Tidak banyak mengalami perubahan harga pada 2021. Misalnya, harga Al Quran dan terjemah ukuran A5 (ar rahman) yang terbilang cukup stabil dikisaran harga Rp85ribu. Kenaikan harga terjadi pada Al Quran Wasim (Citra Bagus Segara) dari harga awal sekitar Rp120ribu menjadi Rp128ribu. Tak hanya kenaikan harga, penurunan harga juga terjadi pada penjualan Al Quran A6 Jk For Muslimah Type Hilwa dan Al Quran Cordoba Terjemah A6 Haifa. Penurunan harga keduanya sebesar Rp5 ribu dari harga saat ini.

Berikut ini Daftar Harga al Quran terjemah dari rizky barokah :

Nama Al Quran

Penerbit

Harga

Al Quran Terjemah Hafalan Al Hufaz A6 res Cordoba 52000
Al Quran Al Khobir A4 Terjemahan Perkata Nur Ilmu Surabaya 97000
Al Quran Al Jadid Terjemah Perkata A5 Res Khalifah Quran 65000
Al Quran Aliyah Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita A6 Jabal 69000
Al Quran An Nur Tajwid Warna & Terjemahan Perkata A4 Nur Ilmu Surabaya 90000
Al Quran Al Madrasah Duo Latin A5 Cordoba 66000
AlQuran Kamila A6 HC Al Mubarok 37000

 

Kemudian pada 2022 harga Al Quran besar terjemahan di Rizky barokah terpantau stabil, produksi penerbit Cordoba misalnya, harganya tidak banyak berubah dari tahun lalu. Selain itu, Rizky barokah juga memasarkan banyak jenis Al Quran baru tahun ini dengan harga di bawah Rp100 ribu.

Daftar harga tersebut kami rangkum dari situs resmi Toko Buku Rizky barokah. Rizky barokah juga kerap memberikan diskon atau potongan harga ketika mengadakan atau mengikuti pameran buku. Anda dapat mengunjungi Rizky barokah terdekat dan memeriksa ketersediaan stoknya.

telah membeli
45 minutes ago